Vrienden van HKW

De “Vrienden van Harmonie Koningin Wilhelmina” stellen zich ten doel Harmonie Koningin Wilhelmina financieel te ondersteunen bij haar streven

  1. de actieve uitvoering van harmonie-muziek door amateur-musici op een zo hoog mogelijk niveau te realiseren en
  2. de belangstelling voor de hedendaagse symfonische blaasmuziek onder een breed publiek te vergroten, waarbij onder meer via speciale producties getracht wordt interesse voor de harmonie-muziek bij een ‘nieuw’ publiek te wekken.

De Vrienden willen dit vorm geven door de geldelijke ondersteuning van speciale activiteiten die niet uit de reguliere begroting van de vereniging betaald kunnen worden. Zij denken daarbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van specifiek instrumentarium, de aanschaf van nieuw, interessant repertoire, het inhuren van solisten of het beschikbaar stellen van financiën voor bijzondere producties.

De mogelijkheid om deze activiteiten vol te houden en nieuwe te entameren hangt in hoge mate af van het aantal Vrienden waarmee HKW zich kan omringen. Vandaar de oproep om “Vriend van Harmonie Koningin Wilhelmina” te worden en uw familieleden en kennissen daartoe te bewegen. Vanaf € 25,00 per jaar bent u Vriend. Vrienden van de harmonie krijgen voor elk concert een herinnering/uitnodiging. Vrienden worden via e-mail regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging.

Als u Vriend wilt worden of een Vriend wilt aanmelden, vul dan via deze link het inschrijfformulier in en stuur het naar de Secretaris van de Vrienden van Harmonie Koningin Wilhelmina, Kleine Molenstraat 27 6661 EC Elst