Sponsoring

HKW is een symfonisch blaasorkest in Maas en Waal dat op zoek is naar nieuwe verbindingen in de regio. Dit geldt op meerdere terreinen: muzikaal, cultureel, zakelijk en sociaal. Op muzikaal gebied heeft HKW een indrukwekkende geschiedenis. Om de komende jaren zijn muzikale doelstellingen te kunnen blijven behalen, wil HKW ook de nodige professionele en zakelijke verbindingen zoeken.

Wij zoeken dan ook partners die onze positie in Maas en Waal, c.q. het Rivierenland verder willen helpen verstevigen om daarmee tegelijk hun eigen positie te versterken. Het succes van uw bedrijf of organisatie hangt immers niet alleen af van de kwaliteit van de producten of diensten die het levert. Evenzeer is de maatschappelijke werkzaamheid van belang. Deze uit zich met name in de zorg voor de eigen werknemers, de omgang met de klanten en de bijdrage aan het leefmilieu in het domein van vestiging. HKW biedt u een mooie kans om door middel van samenwerking aan uw visie op dit gebied een stukje concrete invulling te geven.

Wij realiseren ons dat alleen in dialoog de goede vormen van partnership kunnen worden gevonden. Maar om u toch alvast enig idee te geven denken wij aan:

  • het uitkopen van een concert van HKW
  • het realiseren van samenwerking met befaamde solisten
  • gezamenlijke invulling geven aan meerjarige sponsoring
  • inbreng van creativiteit en maatwerk voor culturele activiteiten
  • bijdrage leveren aan evenementen